Yoga & Mantra mit Shaktini

Yogini mit Herz, Prana & Freude

Wochenansicht: 17. - 23. Januar

Mo

17

Di

18

Mi

19

Do

20

Fr

21

Sa

22

So

23

Morgens

Online Pranayama - yogic breathwork

  Mit Livestream

  06:30 - 07:20

  LiveOnline from Shakti's living room

  Shaktini Steiner

Jetzt buchen


Online Hatha Yoga

  Mit Livestream

  09:00 - 10:15

  Online- Shakti's living room

  Shaktini Steiner

Jetzt buchen


Nachmittags

Lunch Flow online

  Mit Livestream

  12:10 - 13:10

  Nandalayoga, Klingenstrasse 42, 8005 Zürich

  Shaktini Steiner

Jetzt buchen


Abends

Hatha Flow online

  Mit Livestream

  18:15 - 19:30

  Nandalayoga, Klingenstrasse 42, 8005 Zürich

  Shaktini Steiner

Jetzt buchen


Hatha Yoga - online

  Mit Livestream

  19:45 - 21:00

  Nandalayoga, Klingenstrasse 42, 8005 Zürich

  Shaktini Steiner

Jetzt buchen


Online Hatha Flow - deepen the practice

  Mit Livestream

  18:15 - 19:30

  Shakti's living room

  Shaktini Steiner

Jetzt buchen


Wochenansicht

17. - 23. Januar

DIENSTAG, 18.01.2022

Hatha Flow online

  Mit Livestream

  18:15 - 19:30

  Nandalayoga, Klingenstrasse 42, 8005 Zürich

  Shaktini Steiner

Jetzt buchen


Hatha Yoga - online

  Mit Livestream

  19:45 - 21:00

  Nandalayoga, Klingenstrasse 42, 8005 Zürich

  Shaktini Steiner

Jetzt buchen


MITTWOCH, 19.01.2022

Online Pranayama - yogic breathwork

  Mit Livestream

  06:30 - 07:20

  LiveOnline from Shakti's living room

  Shaktini Steiner

Jetzt buchen


Online Hatha Yoga

  Mit Livestream

  09:00 - 10:15

  Online- Shakti's living room

  Shaktini Steiner

Jetzt buchen


DONNERSTAG, 20.01.2022

Online Hatha Flow - deepen the practice

  Mit Livestream

  18:15 - 19:30

  Shakti's living room

  Shaktini Steiner

Jetzt buchen


FREITAG, 21.01.2022

Lunch Flow online

  Mit Livestream

  12:10 - 13:10

  Nandalayoga, Klingenstrasse 42, 8005 Zürich

  Shaktini Steiner

Jetzt buchen